Miền Nam: (028 ) 36 360 360 - Miền Bắc: ( 024 ) 37 733 733
Tư Vấn Trực Tiếp: 0903030638

Chuyển nhà thành hưng Quận Bẩy TPHCM

Chuyển nhà thành hưng Quận Bẩy Theo nghị định 03/CP của chính phủ, ngày 01/04/1997 từ 05 xã phía Bắc và một phần Thị trấn Nhà Bè, Quận 7 đã hình thành với diện tích tự nhiên là 3.576 ha trong đó đất

Kết quả hình ảnh cho Giới thiệu về quận 7 tphcmChuyển nhà thành hưng Quận Bẩy 

Theo nghị định 03/CP của chính phủ, ngày 01/04/1997 từ 05 xã phía Bắc và một phần Thị trấn Nhà Bè, Quận 7 đã hình thành với diện tích tự nhiên là 3.576 ha trong đó đất chuyên dùng và xây dựng chiếm 1.171,34 ha, đất nông nghiệp là 1.368,9 ha, phần còn lại là diện tích sông, kênh rạch. Với cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn rất thiếu thốn, không thuận tiện cho việc đi lại, đặc biệt các trục đường chính phục vụ cho khu quy họach công nghiệp chưa được nâng cấp, thế độc đạo của Cầu Tân Thuận và tuyến đường Huỳnh Tấn Phát nên chưa hấp dẫn được các nhà đầu tư, từ đó một số dự án có diện tích khá lớn đã được các cấp thẩm quyền giao đất nhưng các đơn vị vẫn chưa triển khai đầu tư xây dưng.
 Đảng bộ Quận 7 đã xác định, để làm tiền đề cho tiến trình đô thị hóa, với cơ cấu kinh tế là Thương mại – Dịch vụ, Công nghhiệp – Tiểu thủ công nghiệp cho chặng đường khởi đầu đến năm 2020 và chia ra từng giai đoạn để từ đó đề ra nhiều gải pháp thực hiện, bên cạnh việc chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và ưu tiên việc nâng cao trình độ dân trí qua việc giáo dục kiến thức văn hóa xã hội, đào tạo nghề nghiệp phù hợp cuộc sống sản xuất công nghiệp và các hoạt động thương mại dịch vụ vốn là nội dung chính trong quá trình xuyên suốt chặng đường xây dựng Quận 7.
Nhìn lại, trong 05 năm qua, Quận đã tập trung đầu tư để xây dựng và trang bị cho các nghành giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao… và quá đó đã đáp ứng được nhu cầu học tập và hưởng thụ ngày càng tăng của nhân dân địa phương về văn hóa – xã hội (đầu tư cho Giáo dục là 56.536,763 triệu đồng chiếm tỷ trọng 29,965% trên tổng vốn đầu tư, Y tế là 12.708,476 triệu đồng chiếm tỷ trọng 6,736%, văn hóa  - TDTT là 11.645,860 triệu đồng chiếm tỷ trọng 6,172%) qua đó đã nâng trình độ dân trí bình quân lên lớp 7, đã phổ cập trung học cơ sở 8/10 phường; nhà tình nghĩa, 209 tình thương và chống dột 249 căn; giải quyết việc làm cho hơn 44.50 lao động, 522 hộ làm ăn có hiệu quả ra khỏi chương trình xóa đói giảm nghèo, đời sống từng bước được cải thiện. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng chu đáo hơn. Hệ thống y tế từ quận đến phường từng bước được hoàn được hoàn chỉnh, 10 trạm y tế phường đều có Bác sỹ. 
Quận đã tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch để đảm bảo ổn định chính trị, đấu tranh có hiệu quả chống các loại tội phạm, từng bước giữ vững trật tự xã hội, nâng cao kỹ cương pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kinh tế xã hội của quận phát triển.
Quận thu trên 220 tỷ tiền thuế, đầu tư 18,34 tỷ đồng để thực hiện 105 hạng mục duy tu đường hẻm nhằm nâng cao điều kiện sống cho nhân dân. Được sự hỗ trợ của Thành phố để tiến hành đầu tư nâng cấp các tuyến trọng điểm. Cuối năm 2001 đã đồng loạt khởi công 05 tuyến đường trên địa bàn Quận với tổng vốn đầu tư là 104 tỷ đồng, trong đó 02 tuyến Bình Thung – Phú Mỹ và Phú Thuận là nhằm phục vụ cho khu quy hoạch công nghiệp Phú Mỹ đây là